פיתוח שפה חזותית הכוללת איור ועיצוב אות, עבור
״הפלאפל של נעים״ – עסק ביתי שמשמר את המתכון
המיוחד של סבא נעים.

2020

ייצור חותמת: גוטסגנדה חותמות, תל-אביב
סגירת תפריט