Elementor Design Meetups

פיתוח שפה עבור סדרת אירועי המפגישים מעצבים
עם מעצבי הבית של אלמנטור בנושאים שונים.
הפרויקט כלל עמוד נחיתה וקמפיין פרסום 
ברשתות החברתיות.

האלמנט המוביל – הדודל, השירבוט
נולד מהתובנה שכמעצבים הרעיונות שלנו
נולדים, לא מעט פעמים, מקישקוש מהירבסקצ׳בוק.

2021

איור: אלון בראייר
סגירת תפריט