עיצוב כפולת "סימני הסדר" להגדה של פסח
הוצאת אסופה
(מהדורה חמישית – 2017 / תשע"ז)

סגירת תפריט